geen regio, maar een belevenis!

Twente is prachtig. En de bijna 10.000 km aan  routenetwerken bieden volop mogelijkheden aan mensen om dat zelf te ervaren. Wandelend, op de fiets, op de mountainbike, te paard of met de auto.

Routenetwerken Twente vroeg ons ondersteuning te bieden op het gebied van communicatie, projectbegeleiding en creatie. Doel: de beleving en het gebruik van de routenetwerken te optimaliseren. Mooie vraag. Is het ons gelukt?

Website

App design

Fotografie

Webdesign

Campagne website

Routepanelen

Routekaarten

Drukwerk

Infographics

als je weet hoe je moet sturen, volgt het pad vanzelf

Ontwikkeling Campagne

niet zomaar het bos in; eerst een strategie

Om een eenduidige focus te hebben op het einddoel en alle middelen in nauwe samenhang te ontwikkelen, hebben we de strategie voor de campagne gevat in zes woorden:

“Beleef de buitengewone Routenetwerken van Twente”

De beleving van de gebruiker staat centraal in de gehele campagne. Het is de leidraad voor creatie & communicatie die zichtbaar wordt in alle uitingen, zowel online als offline.

 Lees meer over strategie

simpel, gebruiksvriendelijk en uitdagend

Wie de routenetwerken wil verkennen, moet overtuigd worden en probleemloos op pad kunnen. De afgewogen middelenmix maakt dit mogelijk. Alle offline en online tools zijn zo ontworpen dat ze elkaar versterken. Ze zijn eenvoudig, gebruiksvriendelijk, uitdagend en goed onderhouden. Bovendien wordt elke tool regelmatig getest en waar wenselijk aangepast om maximaal aan te sluiten bij de eindgebruiker.

STRATEGIE & ontwikkeling

eenzelfde ervaring in heel Twente

Routenetwerken Twente wil de gebruiker de grote diversiteit van het landschap laten ervaren én tegelijkertijd duidelijk maken: dit is allemaal Twente! Door eenheid  op het gebied van fotografie, schrijfstijl en de huisstijl (kleuren, formaten & vormgeving) ervaart de gebruiker de regio als merk.

actieve fotografie

De fotografie versterkt het karakter en het doel van de campagne. Natuurlijk moet elk beeld professioneel en modern zijn, maar het belangrijkste vertrekpunt van elke foto is de uitnodiging tot een actieve beleving van het landschap.

CREATIE & ADVIES

ontwerp & duurzaamheid 

diezit. probeert altijd bewust om te gaan met materialen, maar bij deze opdracht weegt duurzaam denken nog een takje zwaarder. De resultaten ziet u terug in onder meer de uniforme materiaalkeuzes (zoals stonepaper), het hergebruik van de middelen, en de werkwijze en efficiency van het onderhoud.

de mooiste routes in beeld

beter de tel kwijt dan de weg kwijt

Dwalen door Twente is heerlijk, verdwalen iets minder leuk. Diegene die dit toch graag zou willen, moeten we teleurstellen; het gaat niet lukken. De bewegwijzering is gewoonweg te goed. diezit. heeft 11 routekaarten gemaakt, 1100 panelen, 56 borden, 658 stickers en dan praten we nog niet eens over alle catalogussen, infographics & online trajecten. Is het daarmee klaar? Nee hoor, we gaan lekker door!

ook op papier een échte ervaring

De routekaarten van Routenetwerken Twente dragen bij aan een maximale beleving van de routenetwerken in Regio Twente. De manier waarop de routekaarten in zijn gedeeld, de fotografie die wordt gebruikt, de schrijfwijze en de personalisering dragen hier aan bij.

een handboek waarin je alles terug kan vinden

Een routenetwerk van meer dan 10.000 km kan natuurlijk niet bestaan zonder een goede documentatie. Daarom staat ieder middel, groot of klein, offline als online haarfijn uitgelegd in het middelenhandboek van Routenetwerken Twente.